Статут

СТАТУТ
СПЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ
Бепград, децембар 2014. гпдине

Преузми документ: Статут СПС-а