Општински одбор СПС Богатић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПС БОГАТИЋ

Ненад Бесеровац из Белотића,  рођен 30.07.1969.године, ожењен, отац двоје деце, члан Социјалистичке партије Србије од 2005.године, који тренутно обавља функцију председника Општине Богатић

ОПШТИНСКИ ОДБОР СПС БОГАТИЋ

 1. Бесеровац Ненад, председник ОО СПС Богатић (Белотић)
 2. Бојичић Драгослав (Дубље)
 3. Вуковић Слободан (Клење)
 4. Вуловић Александар (Бадовинци)
 5. Добошаревић Дејан (Баново Поље)
 6. Ђонлић Наташа (Богатић)
 7. Ђукић Ивана, секретар ИО ОО СПС Богатић (Дубље)
 8. Ђурковић Слободан (Богатић)
 9. Ердевички Милинко (Бaдовинци)
 10. Зорбић Милош (Клење)
 11. Иванковић Иванко (Црна Бара)
 12. Ивановић Радован (Баново Поље)
 13. Јакшић Живан (Бадовинци)
 14. Јевтић Драгутин (Бадовинци)
 15. Јовичић Небојша (Баново Поље)
 16. Јуришић Владан (Богатић)
 17. Јуришић Предраг (Црна Бара)
 18. др Јуришић Радмила (Црна Бара)
 19. Лаушевић Томислав (Салаш Црнобарски)
 20. Ловчевић Надежда (Богатић)
 21. др Макунчевић Горан, потпредседник ОО СПС Богатић, члан ГО СПС (Клење)
 22. Малетић Синиша (Богатић)
 23. Мишковић Маријана (Белотић)
 24. Николић Александар (Узвеће)
 25. Обренчевић Радован (Глушци)
 26. Остојић Далибор (Очаге), председник Савета социјалистичке омладине
 27. Павловић Немања (Метковић)
 28. др Пејовић Драгомир (Салаш Црнобарски)
 29. др Пејовић Тијана, члан ГО СПС (Салаш Црнобарски)
 30. Перић Крајчиновић Милица (Совљак)
 31. др.ветерине Петрић Раденко (Богатић)
 32. Поповић Александар (Клење)
 33. Пузић Слободан (Богатић)
 34. Ристић Драги (Бадовинци)
 35. Росић Светомир (Белотић)
 36. Ружић Драган (Дубље)
 37. Сладојевић Горан (Бадовинци)
 38. др Стевановић Николић Биљана (Глоговац)
 39. Тешић Драгица (Богатић)
 40. Угљешић Анђелко, потпредседник ОО СПС Богатић , шеф одборничке групе СПС Богатић (Глушци)
 41. Угљешић Љубиша (Глушци)

ИЗВРШНИ ОДБОР ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СПС БОГАТИЋ

 

 1. ИВАНА ЂУКИЋ, секретар Извршног одбора ОО СПС Богатић (Дубље)
 2. ДАЛИБОР ОСТОЈИЋ, председник Савета социјалистичке омладине СПС Богатић (Очаге)
 3. др РАДЕНКО ПЕТРИЋ (Богатић)
 4. МИЛИНКО ЕРДЕВИЧКИ (Бадовинци)
 5. ЖИВАН ЈАКШИЋ (Бадовинци)
 6. АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ (Клење)
 7. ПРЕДРАГ ЈУРИШИЋ (Црна Бара)
 8. ДРАГАН РУЖИЋ (Дубље)
 9. АНЂЕЛКО УГЉЕШИЋ, шеф одборничке групе СПС Богатић (Глушци)
 10. СВЕТОМИР РОСИЋ (БЕЛОТИЋ)

 

МЕСНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

     1. Драгутин Јевтић – Бадовинци

     2. Небојша Јовичић – Баново Поље

     3. Светомир Росић – Белотић

     4. Синиша Малетић – Богатић

     5. Анђелко Угљешић – Глушци

     6. др Биљана Стевановић Николић – Глоговац

     7. Драган Ружић – Дубље

     8. Александар Поповић – Клење

     9. Немања Павловић – Метковић

    10. Далибор Остоjић – Очаге

    11. др Тијана Пејовић – Салаш Црнобарски

    12. Милица Перић Крајчиновић – Совљак

    13. Александар Николић – Узвеће

    14. Иванко Иванковић – Црна Бара