ODRŽANA 39.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOGATIĆ

6. novembra 2019.

Dana 04.11.2019.godine održana je 39. sednica Opštinskog veća opštine Bogatić. Pred članovima Opštinskog veća našle su se 23 tačke dnevnog reda. Među značajnijim tačkama dnevnog reda članovi Opštinskog veća razmatrali su i utvrdili predlog Odluke o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Bogatić za 2019.godinu sa projekcijama za 2020. i 2021.godinu. Takođe, utvrđen je i predlog Odluke o usvajanju Strategije ruralnog razvoja opštine Bogatić za period 2019-2029.godina. Strategija ruralnog razvoja opštine Bogatić je strateški, plansko-programski dokument kojim se definišu prioriteti, ciljevi i mere uspešnog upravljanja razvojem ruralnih područja na teritoriji opštine Bogatić. Članovi Opštinskog veća utvrdili su i predlog Zaključka o usvajanju Operativnog plana zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica na području opštine Bogatić za zimski period 2019/2020 godine kojim su određeni prioriteti puteva i ulica, trajanje zimske službe , pravici kretanja mehanizacije …

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, nakon Ranog javnog uvida u Plan, Javnog uvida i Izveštaja Komisije za planove opštine Bogatić , članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije državnog puta I B reda Šabac-Loznica u opštini Bogatić i državnog puta I B reda Slepčević – granični prelaz Badovinci. Granicom obuhvata PDR su obuhvaćene katastarske parcele u opštini Bogatić u KO Dublje, Klenje i Badovinci u površini oko 143,90 ha. Cilj izrade plana je definisanje površina javne namene koridora državnog puta, neophodne infrastrukturne mreže koja će se naći u koridoru, zaštite postojećih mreža sa kojima se planirani koridor ukršta, definisanje pravila uređenja i građenja u okviru obuhvata plana. Takođe, članovi Opštinskog veća utvrdili su i predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „TEMPEST TRADE“ u Badovincima. Cilj izrade plana je promena namene predmetnog područja u radnu zonu, proširenje građevinskog područja, definisanje površina javne i ostalih namena, pravila uređenja i građenja predmetnog područja, saobraćajno i infrastrukturno opremanje, definisanje kapaciteta izgradnje u skladu sa mogućnostima prostora, planskim i infrastrukturnim uslovljenostima i investicionim potencijalima. U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima utvrđen je predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JKP „Bogatić“ Bogatić, kao i predlog teksta Javnog konkursa. Na osnovu Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta JKP „Bogatić“ sa Zakonom o javnim preduzećima članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju JKP „Bogatić“ Bogatić, kao i Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2019.-30.09.2019.godine JKP „Bogatić“ Bogatić.

U skladu sa Zakonom o porezima na imovinu utvrđen je predlog Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020.goldinu na teritoriji opštine Bogatić i određivanje prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze u najopremljenijoj zoni. Članovi Opštinskog veća su razmatrali i usvojili Pravilnik o postupku od značaja za sprovođenje mera/programa aktivne politike zapošljavanja opštine Bogatić kojim je bliže uređen postupak od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja od strane opštine Bogatić, a u skladu sa Zakonom i Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Bogatić. Na današnjoj sednici Branko Danilović, dipl.pravnik iz Klenja postavljen je za načlenika Opštinske uprave opštine Bogatić.

U nastavku sednice doneta su i rešenja o davanju na upotrebu građevinskog zemljišta, shodno Odluci o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *