ODRŽANA 36.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOGATIĆ

23. maja 2019.

Danas 23.05.2019.godine održana je 36.sednica Opštinskog veća opštine Bogatić. Pred članovima Opštinskog veća našlo se 20 tačaka dnevnog reda.
Među značajnijim tačkama dnevnog reda članovi Opštinskog veća u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu razmatrali su i utvrdili predlog Odluke o završnom računu Opštine Bogatić za 2018.godinu i doneli zaključak o usvajanju konsolidovanog tromesečnog izveštaja o ostvarenju budžeta Opštine Bogatić za period 01.01.2019.-31.03.2019.godine. Članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Bogatić za 2018.godinu. U nastavku sednice članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Odluke o Opštinskoj upravi opštine Bogatić kojom se uređuje organizacija, delokrug rada, unutrašnja organizacija, način rada, rukovođenje i druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcije Opštinske uprave, kao i predlog Odluke o prvoj izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Bogatić shodno Zakonu o javnoj svojini i Uredbi o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini. Na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima data je saglasnost na II izmenu Cenovnika komunalnih proizvoda i usluga JKP „BOgatić“ Bogatić. Ovom izmenom sve cene komunalnih usluga i proizvoda (voda, odnošenje smeća, odnošenje otpadnih voda…) su zadržane na istom nivou, ali je izvršena dopuna cenovnika sa novim uslugama koje su nastale kao potreba formiranja cena za rad nove opreme (traktor sa tarupom). Članovi Opštinskog veća dali su saglasnost na zaključenje Ugovora o pružanju usluga odlaganja komunalnog otpada između Opštine Bogatić, JKP „Bogatić“ Bogatić i JKP Regionalna deponija „Srem-Mačva“ Šabac. Predmet ovog Ugovora je odlaganje komunlanog otpada na regionalnoj deponiji „Jarak“ u Sremskoj Mitrovici za korisnike sa teritorije opštine Bogatić. Između ostalog, članovi Opštinskog veća doneli su Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Bogatić za 2019.godinu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Na današnjoj sednici članovi Opštinskog veća usvojili su ostavku načelnika Opštinske uprave opštine Bogatić Nataše Lukić Purić. Za v.d. načlenika Opštinske uprave opštine Bogatić postavljen je Branko Danilović, dipl. pravnik iz Klenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *