ODRŽANA 35.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOGATIĆ

2. aprila 2019.

 

Dana, 01.04.2019.godine održana je 35.sednica Opštinskog veća Opštine Bogatić. Članovi Opštinskog veća razmatrali su  9 tačaka dnevnog reda. Među značajnijim tačkama dnevnog reda članovi Opštinskog veća, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrdili su predlog  Odluke o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bogatić za 2019.godinu kojim se daje pregled poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama, klasama, kulturama i korisnicima u državnoj svojini. Članovi Opštinskog veća su usvojili Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  opštine Bogatić za 2018.godinu u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Na osnovu Zakona o javnoj svojini i Zakona o planiranju i izgradnju članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Odluke o izradi projekta parcelacije kat.parcele 4081. KO Bogatić čiji je cilj izrade da se stvori više katastarskih parcela, radi lakšenjg raspolaganja istim. U nastavku sednice članovi Opštinskog veća utvrdili su  predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Narodne biblioteke „Janko Veselinović“ Bogatić za 2018.godinu i saglasnost na Odluku o drugoj izmeni Statuta NB „Janko Veselinović“ Bogatić. Članovi Opštiskog veća dali su saglasnost na zaključenje Memoranduma o poslovnoj saradnji Opštine Bogatić i Privrednog društva „TRIUMPH MOTO“ doo Arilje kojim se utvrđuje opšti okvir za saradnju u realizaciji postupka izgradnje hladnjače za voće i povrće sa pripadajućim sušarama na teritoriji opštine Bogatić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *