ODRŽANA 34.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

11. marta 2019.

 

 

Danas 11.03.2019.godine održana je 34.sednica Opštinskog veća Opštine Bogatić. Pred članovima Opštinskog veća našlo  se 20 tačaka dnevnog reda.

Članovi Opštinskog veća razmatrali su i utvrdili predlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova na teritorji opštine Bogatić u skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji  Republike Srbije i Uredbom o adresnom registru kojom se propisuje način utvrđivanja naziva ulica i trgova na teritoriji opštine Bogatić, kao i Odluku o prvoj izmeni i dopuni Odluke o postavljanju i uklanjanju montažnih objekata i objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama na teritoriji opštine Bogatić kojom su bliže definisani uslovi za postavljanje montažnih objekata  na javnim i drugim površinama.

Članovi Opštinskog veća su razmatrali i utvrdili predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Kulturno-obrazovnog centra  Bogatić za 2018.godinu i predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Kulturno-obrazovnog centra Bogatić za 2019.godinu.

U skladu za Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Uredbe o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola članovi Opštinskog veća utvrdili su  predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola kojom se utvrđuje broj i područja osnovnih škola na teritoriji opštine Bogatić.  Članom 3. ove Odluke predviđeno je da se osnovno obrazovanje i vaspitanje na teritoriji opštine ostvaruje u 6 osnovnih matičnih škola i 8 izdvojenih odeljenja. Saglasnost na akt o mreži osnovnih škola daje Ministarstvo  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, po usvajanju predloga Odluke od strane Skupštine opštine Bogatić. Takođe, utvrđen je i predlog Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine kojom se definiše da delatnost vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta od 6 meseci do polaska u osnovnu školu obavlja Predškolska ustanova „Slava Ković“ Bogatić sa izdvojenim odeljenjima u mesnim zajednicama.

Članovi Opštinskog veća  usvojili su  Pravilnik o prvoj izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama opštine Bogatić kojim se usklađuje naziv radnih mesta, broj izvršilaca kao i opis poslova sa odlukom o matičnim područjima, formiranje Odseka za opštu upravu, evidenciju i upravljanje opštinskom imovinom u skladu sa Zakonom o javnoj svojini i formiranje Odseka za objedinjenu proceduru, građevinsko zemljište i infrastrukturu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

U nastavku sednice članovi Opštinskog veća su u skladu sa Pravilnicima o načinu finansiranja udruženja građana, crkava i verskih  zajednica, udruženja iz oblasti kulture i udruženja preduzetnika doneli Odluke o pokretanju postupaka za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata  udruženja i  raspisali Javne konkurse za finansiranje programa udruženja iz budžeta opštine Bogatić u 2019.godini.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *