OДРЖАНА 34.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

11. марта 2019.

 

 

Данас 11.03.2019.године одржана је 34.седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло  се 20 тачака дневног реда.

Чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територји општине Богатић у складу са Законом о територијалној организацији  Републике Србије и Уредбом о адресном регистру којом се прописује начин утврђивања назива улица и тргова на територији општине Богатић, као и Одлуку о првој измени и допуни Одлуке о постављању и уклањању монтажних објеката и објеката привременог карактера на јавним и другим површинама на територији општине Богатић којом су ближе дефинисани услови за постављање монтажних објеката  на јавним и другим површинама.

Чланови Општинског већа су разматрали и утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду Културно-образовног центра  Богатић за 2018.годину и предлог Закључка о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Културно-образовног центра Богатић за 2019.годину.

У складу за Законом о основама система образовања и васпитања и Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа чланови Општинског већа утврдили су  предлог Одлуке о мрежи јавних основних школа којом се утврђује број и подручја основних школа на територији општине Богатић.  Чланом 3. ове Одлуке предвиђено је да се основно образовање и васпитање на територији општине остварује у 6 основних матичних школа и 8 издвојених одељења. Сагласност на акт о мрежи основних школа даје Министарство  просвете, науке и технолошког развоја, по усвајању предлога Одлуке од стране Скупштине општине Богатић. Такође, утврђен је и предлог Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине којом се дефинише да делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста од 6 месеци до поласка у основну школу обавља Предшколска установа „Слава Ковић“ Богатић са издвојеним одељењима у месним заједницама.

Чланови Општинског већа  усвојили су  Правилник о првој измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву и посебним организацијама општине Богатић којим се усклађује назив радних места, број извршилаца као и опис послова са одлуком о матичним подручјима, формирање Одсека за општу управу, евиденцију и управљање општинском имовином у складу са Законом о јавној својини и формирање Одсека за обједињену процедуру, грађевинско земљиште и инфраструктуру у складу са Законом о планирању и изградњи.

У наставку седнице чланови Општинског већа су у складу са Правилницима о начину финансирања удружења грађана, цркава и верских  заједница, удружења из области културе и удружења предузетника донели Одлуке о покретању поступака за финансирање/суфинансирање програма и пројеката  удружења и  расписали Јавне конкурсе за финансирање програма удружења из буџета општине Богатић у 2019.години.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *