OДРЖАНА 32.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

23. децембра 2018.

 

Дана 20.12.2018.године одржана је 32.седница Општинског већа Општине Богатић. Чланови Општинског већа разматрали су 14 тачака дневног реда, међу којим је најзначајнија утврђивање предлога Одлуке о буџету општине Богатић за 2019.годину са пројекцијама за 2020.и 2021.годину. Укупни, планирани, приходи (приходи и примања) у предлогу буџета општине Богатић за 2019. годину износе 887.000.000,00 динара, док су планирани буџетски расходи 887.000.000,00 динара.

У складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима којим је прописана обавеза јединица локалних самоуправа да донесу Стратегију безбедности саобраћаја на путевима на свом подручју, чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Богатић за период од 2018. до 2022.године. Сврха доношења Стратегије јесте упознавање са стањем безбедности саобраћаја на територији општине Богатић, приказ стања безбедности саобраћаја којем се тежи и смернице којима ће се најбрже и најлакше доћи од постојећег до жељеног стања.

Такође, овом приликом чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о усвајању Акционог плана за младе општине Богатић за период 2018.-2023.година, којим се дефинишу приоритетне области за младе и активности које одговарају на специфичне потребе младих на територији наше општине.

У складу за Законом о матичним књигама,а по прибављеном мишљењу Министарства државне управе и локалне самоуправе утврђен је предлог Одлуке о матичним подручјима на територији општине Богатић којом се предвиђају 4 матична подручја. Чланови Општинског већа донели су Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Богатић.

У наставку седнице чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Кадровског плана Општинске управе, Општинског правобранилаштва, стручних служби и Кабинета председника општине Богатић за 2019.годину, предлог закључка о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција и средстава буџета општине Богатић за 2018.годину ЈКП „Богатић“ Богатић, закључак о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о раду ЈКП „Богатић“ Богатић…

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *