Monthly Archives: novembar 2018

ODRŽANA 23.SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ

ODRŽANA 23.SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ

Dana 23.11.2018.godine u Bogatiću održana je 23.sednica Skupštine opštine Bogatić.  Odbornici su razmatrali 22 tačke dnevnog reda. Među značajnijim tačkama dnevnog reda odbornici su razmatrali i usvojili  predlog zaključka o davanju saglasnosti na konsolidovani devetomesečni izveštaj – izveštaj o ostvarenju budžeta za period 01.01.2018. – 30.09.2018.godine. Predsednik Opštine, Nenad Beserovac prilikom obrazlaganja ove tačke izjavio… Nastavite sa čitanjem »

SAOPŠTENJE

  OPŠTINSKI ODBOR SOCIJALISTIČKE PARTIJE SRBIJE BOGATIĆ ČESTITA DRŽAVNOM RUKOVODSTVU NA ČELU SA PREDSEDNIKOM  ALEKSANDROM VUČIĆEM I PRVIM POTPREDSEDNIKOM VLADE I MINISTROM SPOLJNIH POSLOVA IVICOM DAČIĆEM NA VELIKOJ DIPLOMATSKOJ POBEDI  REPUBLIKE SRBIJE POVODOM ODBIJANJA ZAHTEVA KOSOVA ZA PRIJEM U MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU INTERPOL. ODBIJANJE ZAHTEVA KOSOVA ZA ČLANSTVO U  MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI INTERPOL JESTE PRE SVEGA POBEDA… Nastavite sa čitanjem »

ODRŽANA 30.SEDNICA OPŠTINSKOG  VEĆA OPŠTINE BOGATIĆ

ODRŽANA 30.SEDNICA OPŠTINSKOG  VEĆA OPŠTINE BOGATIĆ

  Danas, 13.11.2018.godine održana je 30. redovna sednica Opštinskog veća Opštine Bogatić. Članovi Opštinskog veća razmatrali su 32 tačke dnevnog reda. Među značajnijim tačkama dnevnog reda članovi Opštinskog veća shodno članu 76. Zakona o budžetskom sistemu doneli su Zaključak o usvajanju konsolidovanog devetomesečnog Izveštaja o ostvarenju budžeta opštine Bogatić za period 01.01.2018.godine do 30.09.2018.godine. U… Nastavite sa čitanjem »

11.NOVEMBAR – DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU  

11.NOVEMBAR – DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU   

 Dan primirja, koji je u Srbiji državni praznik, ustanovljen je kao znak sećanja na 11.novembar 1918.godine kada je u Francuskoj u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u 11, 00 časova potpisano primirje u Prvom svetskom ratu, koje je bilo na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28.juna 1919.godine. Odredbe tog dokumenta koji… Nastavite sa čitanjem »

OPŠTINA BOGATIĆ DOBILA ZADOVOLJAVAJUĆU OCENU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE

Opština Bogatić je tokom 2017. i 2018.godine bila subjekt  kontrole  Državne revizorske institucije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Bogatić za 2016.godinu. Na osnovu izvršene provere Odazivnog izveštaja  i Poslerevizionog izveštaja o merama ispravljanja Opštine Bogatić  od strane Državne revizorske institucije utvrđeno je da su  navodi Opštine Bogatić istiniti i verodostojni. Shodno tome, Državna revizorska instituacija… Nastavite sa čitanjem »

OPŠTINI BOGATIĆ ODOBRENA SREDSTVA U IZNOSU OD 1.330.000,00 DINARA  ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA PORODICA IZBEGLICA

OPŠTINI BOGATIĆ ODOBRENA SREDSTVA U IZNOSU OD 1.330.000,00 DINARA  ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA PORODICA IZBEGLICA

  Opština Bogatić je jedna od 12 lokalnih samouprava kojoj su na Konkursu Komesarijata za izbeglice i migracije odobrena sredstva namenjena stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu. U ime opštine Bogatić, ugovor o saradnji potpisao je predsednik Opštine Nenad… Nastavite sa čitanjem »