ODRŽANA 27.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

30. avgusta 2018.

Danas, 30.08.2018.godine održana je 27.sednica Opštinskog veća Opštine Bogatić. Pred članovima Opštinskog veća našlo se 15 tačka dnevnog reda.

Među značajnijim tačkama dnevnog reda, članovi Opštinskog veća razmatrali su i utvrdili predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije državnog puta IB reda Šabac – Loznica. Skupština opštine Bogatić donela je Odluku o izradi Plana detaljne regulacije državnog puta IB reda Šabac – Loznica na zahtev JP „Putevi Srbije“. JP „Putevi Srbije“ podnelo je zahtev da se navedena Odluka izmeni i dopuni novom planiranom koridoru državnog puta IB reda Šabac- Loznica koji će jednim svojim krakom povezati granični prelaz Badovinci (Pavlovića most) sa pomenutim putem u mestu Slepčević. Obuhvat Plana detaljne regulacije u okviru teritorije opštine Bogatić se nalazi u KO Dublje, Klenje i Badovinci. Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji utvrđen je predlog Odluke o uklanjanju objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susedne objekte i za bezbednost saobraćaja, kojom se uređuju i obezbeđuju uslovi i mere koje je potrebno sprovesti i obezbediti u toku uklanjanja navedenih objekata.

Članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP „Bogatić“ Bogatić za period 01.01.2018-30.06.2018.godine. Takođe, utvrđen je i predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju JKP „Bogatić“ Bogatić,   za nabavku lakog traktora.

Na osnovu člana 50. Zakona o budžetskom sistemu usvojeni su predlozi prvih izmena i dopuna finansijskih planova predsednika Opštine i Opštinskog veća Opštine Bogatić, Skupštine opštine Bogatić, Opštinske uprave Opštine Bogatić i Opštinskog pravobranilaštva Opštine Bogatić za 2018.godinu.

U skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinima i jedinicama lokalne sampouprave na predlog načelnika Opštinske uprave usvojen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama Opštine Bogatić.

U nastavku sednice članovi Opštinskog veća doneli su Odluke o pokretanju postupka za davanje u zakup građevinskog zemljišta u KO Dublje, poslovnog prostora u MZ Crna Bara i Odluku o načinu korišćenja fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Mika Mitrović“ u Bogatiću

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *