ODRŽANA 19.SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BOGATIĆ

16. juna 2018.

Dana 15.06.2018.godine održana je 19.sednica Skupštine opštine Bogatić. Pred odbornicima Skupštine opštine našlo se  18 tačaka dnevnog reda.  Među značajnijim tačkama dnevnog reda odbornici su razmatrali  i usvojili Odluku o završnom računu Opštine Bogatić za 2017.godinu, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu koji kaže da skupština lokalne vlasti za svaku budžetsku godinu  utvrđuje ukupno ostvarene prihode i primanja i rashode i izdatke  i finansijski rezultat budžeta lokalne vlasti i račun finansiranja. Odbornici  su usvojili i  Odluku o pokretanju otuđenja nepokretnosti iz javne svojine postupkom javnog nadmetanja katastarkih parcela u KO Dublje  – Banja Dublje.

Takođe, ovom prilikom  doneta je  Odluka o obrazovanju Odbora za stanovništvo, porodicu i decu opštine Bogatić u skladu sa Strategijom podsticanja rađanja koja propisuje da Skupština opštine na osnovu sagledavanja stanja u svim bitnim aspektima, utvrđuje mere pronatalitetne politike u opštini i formira Odbor kao stručno savetodavno telo lokalne samouprave. Odbornici su dali saglasnost na drugu i treću izmenu Programa poslovanja JKP „Bogatić“ Bogatić za 2018.godinu u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

Na ovoj sednici dužnosti direktora Kulturno obrazovnog centra „Bogatić“ Bogatić razrešena je Tanja Jurišić iz Crne Bare,  a za v.d. direktora  imenovan Miloš Simić iz Metkovića. Takođe, na ovoj sednici za direktora  Centra za socijalni rad „Bogatić“   Bogatić imenovan je Zoran Zdravković, dipl.ekonomista, a  za direktora  Narodne  biblioteke „Janko Veselinović“ Bogatić, Katarina Lazarević, dipl.politikolog za novinarstvo i komunikologiju.

Odbornici su usvojili predlog rešenja o imenovanju Stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bogatić.

Između ostalog, odbornici SO Bogatić dali su saglasnost na Izveštaj o radu  i finansijski izveštaj za 2017.godinu Turističke organizacije opštine Bogatić, saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP „Bogatić“ Bogatić o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP „Bogatić“ za period 01.01.2018. do 31.12.2018.godine. Doneto je i Rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom katastarske parcele u Salašu Crnobarskom radi proširenja mesnog groblja. U nastavku sednice razrešeni su i ienovani članovi  Nadzornog odbora Doma zdravlja Bogatić i član Upravnog odbora Kulturno obrazovnog centra  „Bogatić“ Bogatić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *