ODRŽANA 24.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOGATIĆ

8. juna 2018.

Danas, 08.06.2018.godine održana je 24.sednica Opštinskog veća Opštine Bogatić. Pred članovima Opštinskog veća našlo  se 15 tačaka dnevnog reda. Među značajnijim tačkama dnevnog reda članovi Opštinskog veća  su shodno Zakonu o budžetskom sistemu razmatrali  i utvrdili predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bogatić za 2017.godinu. U skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama članovi Opštinskog  veća  doneli su Operativini plan odbrane od poplava od voda drugog reda opštine Bogatić za 2018.godinu. Cilj izrade Operativnog plana za odbranu od poplava na vodama 2. reda na teritoriji opštine Bogatić je da se identifikuju opasnosti, izvori i oblici ugroženosti, mogući efekti i posledice, procena ugroženosti –rizika, sagledavanje snaga, sredstava i preventivnih mera za odgovor na opasnost izazvanu elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, životinja, zaštite materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Članovi Opštinskog veća razmatrali su i usvojili Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije, elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji opštine Bogatić kojim se uređuje način i postupak dodele pomoći za hitne intervencije i saniranje šteta nastalih prirodnom ili drugom nezgodom i druga pitanja u vezi sa pružanjem pomoći građanima koje je zadesila prirodna ili druga nezgoda.

Takođe, članovi Opštinskog veća utvrdili su Predlog Odluke o obrazovanju Odbora za stanovništvo, porodicu i decu opštine Bogatić u skladu sa Strategijom podsticanja rađanja koja propisuje da Skupština opštine  na osnovu sagledavanja stanja u svim bitnim aspektima, utvrđuje mere pronalitetne politike u opštini i formira Odbor kao stručno savetodavno telo lokalne samouprave. Zadatak Odbora je da prati stanje u oblasti pronatalitetne politike, razmatra i predlaže mere za unapređenje pronatalitetne politike i ocenjuje  efekte sprovođenja predloženih mera. Između ostalog, utvrđen je predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o II izmeni Programa poslovanja JKP „Bogatić“ Bogatić u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima. U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji   usvojena je izmena Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Bogatić za 2018.godinu. Članovi Opštinskog veća doneli su Rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom katastarske parcele u Salašu Crnobarskom  radi proširenja mesnog groblja. Između ostalog, članovi Opštinskog veća doneli su Odluke o pokretanju postupka za davanje u zakup poslovnih prostora u mesnim zajednicama Crna Bara, Belotić, Salaš Crnobarski i Glušci…

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *