ODRŽANA 20. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOGATIĆ

6. februara 2018.

Danas 06.02.2018.godine održana je 20. sednica Opštinskog veća Opštine Bogatić. Pred članovima Opštinskog veća našlo se 33 tačke dnevnog reda.Članovi Opštinskog veća Opštine Bogatić razmatrali su i utvrdili predlog Odluke o usvajanju Plana generalne regulacije za naselje Bogatić – revizija Plana. Revizijom planskog dokumenta izvršeno je preispitivanje definisanih uslova iz osnovnog planskog dokumenta, usklađivanje sa zakonskim odredbama i donetim prostornim i urbanističkim planovima.

U skladu za Zakonom o planiranju i izgradnji članovi Opštinskog veća Opštine Bogatić doneli su Program otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Bogatić za 2018.godinu koji obuhvata program otuđenja i davnja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, program davanja u zakup građevinskog zemljišta za postavljanje montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne  namene i program davanja u zakup građevinskog zemljišta koje se do privođenja planiranoj nameni može koristiti za poljoprivrednu proizvodnju.

Među značajnijim tačkama dnevnog reda članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Zaključka o usvajanju konsolidovanog Izveštaja o izvršenju budžeta za opštinu Bogatić za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, shodno Zakonu o budžetskom sistemu i doneli Finansijske planove predsednika opštine i Opštinskog veća Opštine Bogatić za 2018. godinu, Opštinske uprave Opštine Bogatić za 2018. godinu i  Opštinskog pravobranilaštva Opštine Bogatić za 2018. godinu. Članovi Opštinskog veća Opštine Bogatić utvrdili su predlog Odluke o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana za Opštinu Bogatić. Lokalni antikorupcijski plan za opštinu Bogatić predstavlja preventivni antikorupcijski mehanizam i mehanizam za uvođenje načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi opštine Bogatić i drugih organa javne vlasti.

U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje Opštine Bogatić, članovi Opštinskog veća Opštine Bogatić  utvrdili su predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Opštine Bogatić za 2018.godinu kojim su definisani ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja na teritoriji opštine Bogatić. Između ostalog, članovi Opšinskog veća Opštine Bogatić  utvrdili su predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti Programa poslovanja JKP „Bogatić“ Bogatić za period 01.01.2017.-31.12.2017.godine. Kao krajni rezultat poslovanja u navedenom periodu JKP „Bogatić“ iskazan je dobitak u iznosu od 9.108.982,00 dinara što čini 47 % više od planiranog. Članovi Opštinskog veća su doneli Odluke o pokretanju postupaka sufinansiranja i finansiranja programa i projekata udruženja građana iz oblasti društvenog i humanitarnog rada, crkava i verskih zajednica, udruženja iz oblasti kulture i udruženja preduzetnika. Članovi Opštinskog veća Opštine Bogatić doneli su rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u PU „Slava Ković“ Bogatić kojom je utvrđena visina ekonomske cene usluga u PU „Slava Ković“…

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *