ОДРЖАНА 19.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

22. децембра 2017.

Данас, 22.12.2017.године у Богатићу одржана је 19. седница Општинског већа Општине Богатић.Пред члановима Општинског већа нашла се 31 тачка дневног реда.
Чланови Општинског већа Општине Богатић разматрали су и утврдили предлог Одлуке о буџету Општине Богатић за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020.годину, сходно Закону о буџетском систему.
Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у дели планираних расхода за услуге социјалне заштите у 2018.години, којом се утврђују приоритетне услуге социјалне заштите општине Богатић које ће се финансирати из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе у 2018.години. Усвојена је Стратегија управљања ризиком општине Богатић која обухвата поступак идентификовања, процену и контролу ризика са циљем да се обезбеди разумна увереност да ће бити достигнути циљеви организације/корисника јавних средстава. Чланови Општинског већа усвојили су  Програм коришћења средстава за заштиту животне средине за 2018.годину општине Богатић  којим се утврђује намена и начин коришћења средстава за заштиту животне средине, планираних у буџету општине Богатић за 2018.годину, Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији општине Богатић којим је утврђена намена и начин коришћења средстава остварених од наплате накнаде за коришћење шума и шумског земљишта. Сходно  Закону о социјалној заштити и Одлуци о правима и услугама социјалне заштите општине Богатић усвојен је Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац детета којим су утврђени услови обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац детета и Одлука о утврђивању учешћа Општине Богатић у пружању услуга лични пратилац којом је утврђено учешће локалне самоуправе у цени услуге социјалне заштите личног пратиоца детета. Општина Богатић ће у потпуности обезбедити новчана средства за финансирање услуге лични пратилац детета.
Између осталог чланови Општинског већа утврдили су предлог Кадровског плана радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Општине Богатић и усвојили  Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Општине Богатић . Чланови Општинског већа донели су Одлуку о покретању иницијативе за  израду нацрта Локалног акционог антикорупцијског плана за општину Богатић и формирали радно тело за израду наведеног  Плана.  На данашњој седници усвојени су  и правилници о начину финансирања активности  удружења грађана из области друштвеног и хуманитарног рада, удружења из области културе,  верских заједница, као и удружења предузетника.
Чланови Општинског већа су утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Програм пословања ЈКП.“Богатић“ Богатић за 2018.годину и посебан програм пословања ЈКП.“Богатић“ за 2018.годину.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *