OДРЖАНА 15.СЕДНИЦА СО БОГАТИЋ

4. децембра 2017.

Данас 04.12.2017.године одржана је 15.седница Скупштине општине Богатић. Пред одборницима СО Богатић нашло  се 19 тачака дневног реда.

Међу значајнијим тачкама дневног реда одборници Скупштине општине Богатић сходно  Закону о буџетском систему дали су сагласност на деветомесечни консолидовани Извештај о извршењу буџета за Општину Богатић за период 01.01.2017.-30.09.2017.годину и усвојили  Одлуку о другој измени  и допуни Одлуке о буџету Општине Богатић за 2017.годину са пројекцијама за 2018.години и 2019.годину.

Усвојен је и предлог Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Богатић, као и предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Меморијални центар за очување културно-историјских вредности и одрживи развој Цера“ д.о.о. Шабац којом се мења назив привредног друштва у „Спомен комплекс за очување културно-историјских вредности и одрживи развој Цера“ д.о.о. Шабац.

Између осталог, одборници СО Богатић усвојили су предлог Одлуке  о измени Одлуке о задуживању Општине Богатић за 2016.годину којом се мења намена кредитних средстава и  преостали део усмерава за финансирање пројекта „Израда пројектне документације и извођење радова на систему даљинског грејања објеката јавне намене у Богатићу.

На дневном реду нашао се и закључак о усвајању Оперативног плана зимског одржавања општинских путева и улица, као и Одлука о петој измени и допуни Статута општине Богатић у делу који се односи на утврђивање броја радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела Скупштине општине Богатић. Одборници СО Богатић дали су сагласност да Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Богатић“  Богатић о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Богатић“ за период од 01.01.2017.-30.09.2017.године. Усвојен је и предлог Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности, за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину.

У наставку седнице одборници СО Богатић разрешили су и именовали чланове школских одбора.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *