ИНТЕРВЈУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ “ГЛАСУ ПОДРИЊА”

7. септембра 2017.

Председник Општине Богатић Ненад Бесеровац поводом дана Општине, дао је интервју недељном листу “Глас Подриња” који преносимо у целости.

Поводом 10.септембра дана Општине Богатић, обавили смо разговор са председником Општине, г-дином Ненадом Бесеровцем, који нам је са пуно оптимизма изјавио следеће:

Крај прошле календарске године, обележио је за грађане не толико видљив, али веома комплексан и обиман посао, на трансформацији Општинске управе и стварању услова, да након гашења и ликвидације две Дирекције ( Закон о буџетском систему предвидео да се то заврши до 1. децембра), сви послови из њихове надлежности, буду преузети и још ефикасније извршавани. То је наравно подразумевало доношење и измену више скупштинских Одлука, а пре свега Одлуке о Општинској управи, Одлуке о гашењу Дирекције за пољопривреду и село, Одлуке о ликвидацији Дирекције за ГЗПИ, измену Одлуке о максималном броју запослених, Одлуке о комуналним делатностима, измену Правилника о систематизацији радних места Општинске управе и ЈКП Богатић, преузимање запослених из угашених предузећа путем интерног конкурса.
Желим да се овим путем захвалим запосленим у Управи, који су напорно радили на припреми свих ових аката, али и члановима Општинског већа и одборницима Скупштине општине, који су све ове акте на време и у року предлагали и усвајали на седницама које су заказиване и одржаване по убрзаном поступку, па смо имали чак и случај да су 30.новембра одржане и седнице СО и седница Општинског већа, што се вероватно никада раније није дешавало. Други велики посао који је пред локалне самоуправе постављен, усвајањем у Народној скупштини Републике Србије, Закона о озакоњењу нелегално изграђених објеката, дакле попис око 12,500 нелегалних објеката на територији наше Општине, смо уз добру организацију и ангажман више запослених из установе, али и лица које смо ангажовали на одређено време, завршили у законском року, међу пет локалних самоуправа у читавој Србији, за шта смо били јавно похваљени, на конференцији за медије, коју је организовала потпредседница Владе и министарка Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Михајловић, а на коју смо били позвани. Још један значајан посао окончан је до краја прошле године у законском року, посао који радимо последње три године, јесте пренос матичних података из Матичних књига у електронски облик, што је један од предуслава за увођење Е-управе, који је један од стратешких циљева Владе, о чему премијерка Брнабић, често говори у својим јавним наступима.
Морам да истакнем и да смо Обједињену процедуру и електронско издавање грађевинских дозвола имплементирали, такође у законском року, без неких већих проблема, као и Закон о управном поступку, у делу који предвиђа прикупљање докумената од стране општинских служби, у име и за рачун грађана и странака. Био би грех а не поменути и не похвалити овим путем и Радну групу, која је окончала један изузетно обиман и компликован посао везан за експропријацију преко 500 парцела, неопходних за реконструкцију и проширење одбрамбеног насипа, на потесу Павловића мост – Банов брод. Оно чиме сам такође веома задовољан, јесте како је организован рад зимске службе, јер је оцена не само надлежних већ и грађанства, да су наши путеви првог, али и улице другог реда, без обзира на веома оштру зиму са интензивним падавинама и ледени јануар, били чисти и безбедни за саобраћај.

Који су то инфраструктурни пројекти који су реализовани и који су важнији пројекти који се могу очекивати у наредном периоду?

Када су најважнији инфраструктурни пројекти у питању, очекујемо скори почетак радова, на наставку реконструкције насипа, од Салаша Црнобарског ка Црној Бари, а 23. августа у Министарству привреде одржана је седница Комисије за избор најповољнијег понуђача, за завршне радове на спортској хали Мачванске средње школе. Очекујемо потписивање уговора са изабраним извођачем, увођење у посао и коначни завршетак овог дугогодишњег пројекта.
За пројекат загревања јавних установа 1. септембра расписана је јавна набавка, која обухвата пројектовање и извођење радова. Створени су сви предуслови, прибављено Решење о праву на експлоатацију Министарства рударства и енергетика, Ревизијом плана генералне регулације за насељено место Богатић, утврђена је траса топловода, Студијом искоришћености геотермалног потенцијала са изворишта ББ-1, за потребе даљинског грејања јавних установа у општини Богатић, који је израдио Рударско геолошки факултет, Универзитета у Београду, одабран је модел отвореног, прстенастог система грејања, без класичне топлотне станице, са подстаницама и измењивачима топлоте у сваком објекту, добијена сагласност од Министарства финансија за задужење и ребалансом буџета обезбеђено финансирање читавог пројекта, дакле не постоји ниједан разлог да овај пројекат, који ће бити јединствен и први такве врсте у нашој земљи, не буде реализован.

Када је путна инфраструктура у питању, шљунчење локалних и некатегорисаних пољских путева у 9 МЗ, за шта је утрошено 5.000 м3 шљунка, је реализовано, инвестиција вредна 3,7 милиона динара, а 25. августа потписан је Уговор са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о суфинансирању ревитализације пољских и атарских путева, вредан 7,5 милиона динара, а односи се на пољске путеве у КО Богатић, Дубље, Метковић, Узвеће и Глушци.
1. септембра расписана је Јавна набавка за овај пројекат, који по слову Уговора мора бити окончан до 30. новембра. Када су асфалтни путеви у питању, завршено је пролећно одржавање, крпљење ударних рупа и пресвлачење појединих деоница, а до краја године завршићемо израду пројеката, за ревитализацију 10км путева и 15км тротоара, по предлозима представника наших МЗ.

Завршена је Јавна набавка и изабран извођач радова за опремање шахтова, на главном потисном канализационом цевоводу, инвестиција вредна око 20 милиона динара, а како смо буџетом предвидели дупло више средстава за ову намену, размишљамо да распишемо нову набавку за завршетак изградње колектора, уколико временске прилике то дозволе.

Започета је изградња Цркве брвнаре у Совљаку, као и цркве- капеле у Светом пољу у Богатићу, а суфинансирају се и пројекти обнове и реконструкције свих храмова у нашој општини.

Заједно са ЈКП Богатић, радимо на опремању и стављања у функцију новог бунара на изворишту у Богатићу, а планирана је и набавка нових возила, камиона са дизалицом и корпом, што је предуслов да ЈКП преузме послове одржавање јавне расвете од следеће године, као и новог трактора.

Завршетком школске године готово у исто време отворена су три градилишта. Два, доградњу додатног простора у Мачванске средњој школи и замену комплетне столарије на објекту основне школе у Клењу, реализујемо са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а трећи, потпуну обнову и адаптацију на објекту ОШ “Мика Митровић” у Богатићу, дакле реконструкцију спољне фасаде, унутрашње кречење свих просторија, замену подова, замену електроинсталација, замену светларника ПВЦ столаријом, фарбање радијатора, са Владином Канцеларијом за управљање јавним улагањима.
Чим завршимо пројектовање, крећемо у расписивање тендера и за комплетну адаптацију школских објеката у Бадовинцима и Црној Бари, такође у сарадњи са горе поменутом Канцеларијом.

Општина Богатић у сарадњи са ЕДБ Шабац, ове године реализоваће пројекте вредне око 16 милиона динара, а ради се о изградњи трафо станице у МЗ Клење, реконструкцији нисконапонске мреже у МЗ Узвеће и Белотић, измештању далековода у Црној Бари. Договорена је и једна велика инвестиција, која ће бити реализована следеће године, а то је изградња новог далековода који би напајао електричном енергијом МЗ Бадовинце, чиме би се ова наша највећа сеоска МЗ, одвојила са постојеће мреже и избегли чести нестанци струје који се сада догађају, обзиром да у Бадовинцима већ имамо преко пет хиљада прикључених потрошача. Општина Богатић је кренула у израду пројектне документације и урбанистичких пројеката, за оне делове територије којом треба да прође далековод, а који нису покривени важећим планским документима, Просторним планом општине Богатић и Планом генералне регулације за насељено место Богатић. Вредност ове инвестиције процењује се на преко 30 милиона динара.

Више пута сте истицали да буџет Општине Богатић није ни развојни ни социјални. Да ли успевате да сервисирате текуће послове, давања и инвестиције и да ли је Општина кредитно задужена, пошто можемо видети да су неке општине у Србији презадужене?

Углавном могу бити задовољан учињеним у претходном периоду, јер смо 90% зацртаних планова остварили, немамо проблем са текућом ликвидношћу, све своје обавезе према директним, индиректним буџетским корисницима и добављачима испуњавамо много пре законског рока од 45 дана. На данашњи дан стање на рачуну је 58.900.000,00 динара, нисмо презадужена општина, кредит који смо наследили од претходника вратићемо 2019. године, а од новог који нам је одобрен прошле године у износу од 40 милиона динара, повукли смо само 11,5 милиона, који су утрошени на прошлогодишње асфалтирање путева и изградњу нове уличне расвете.

Чиме нисте задовољни у досадашњем периоду?

Оним чиме нисам задовољан је свакако привредни амбијент. И даље главна привредна грана је пољопривреда, ако знамо какве су проблеме имали наши произвођачи стоке са откупним ценама у дугом периоду, сушу која је значајно умањила приносе пре свега житарица, јасно је да ће приход ове године бити значајно умањен и наша је обавеза да у наредном периоду, заједно са Владом Републике Србије радимо на довођењу инвеститора, а и председник Вучић најавио је да ће после инвестиција на југу Србије, приоритети у наредном периоду бити Западна и Централна Србија. Ми радимо на изради Одлуке о јавним улагањима, којом ћемо на основу Закона о јавним улагањима предвидети мере, којима ћемо помоћи нашим предузетницима и потенцијалним инвеститорима.

Почетком ове године локална самоурпава била је предмет ДРИ? Шта нам можете рећи поводом овог питања?

Од почетка фебруара, па све до половине јуна, наша Општина, је била предмет редовне контроле Државне ревизорске институције. Половином септембра, после Предлога извештаја,који нам је достављен пре двадесетак дана, очекујемо и коначни Извештај, по коме ће општина Богатић, добити оцену Мишљење са резервом, чиме можемо бити релативно задовољни, јер за седам година колико ДРИ постоји и контролише локалне самоуправе, ниједна није добила позитивно Мишљење. Постоји још једна,најгора оцена, а то је опција када су уочене толике неправилности у пословању, да ДРИ уопште не може да се изјасни. Дакле добили смо највишу могућу оцену у овом тренутку, а нама остаје да по добијању коначног Извештаја, у нареднних 90 дана урадимо Одазивни извештај, којим ћемо доказати ДРИ да смо испоштовали све њихове препоруке, известити их и документовати о усвојеним Одлукама, Правилницима и другим актима у самом процесу контроле, али и о оним Одлукама, које су укинуте, јер су биле у супротности са кровним Законима. Наравно имамо задатак да исправимо што више уочених неправилности везаних пре свега за књижења у главној и помоћним књигама, попису финансијске и нефинансијске имовине, уведемо процедуре интерне ревизије и буџетске контроле итд. Овим путем желим да се захвалим свим општинским службама, као и индиректним буџетским корисницима, који су били на услузи ревизорском тиму, запосленима који су остајали и после радног времена, радили и викендом, да би стотине аката и хиљаде страница истих, благовремено доставили на увид и располагање ревизорима.

С обзиром на то да је Општинска управа преузела запослене из две Дирекције, а на основу уредбе о максималном броју запослених да ли имате проблема са вишком запослених радника?

Ја због јавности желим да истакнем, јер се ствара фама о некаквом неконтролисаном страначком запошљавању, трошењу буџетских средстава на Уговоре о делу и привремено повремене послове, да смо ми пре свега Општина која по Закону о максималном броју запослених нема вишак запослених, да смо због Уредбе о забрани запошљавања на неодређено време, без прибављања сагласности Владине комисије, кадровски десетковани, природним одливом због одласка запослених у пензију, напуштања установа, на жалост и смртних случајева, које смо имали, па нам рецимо у Одсеку ЛПА раде два запослена, у Одсеку финансија четири, да не помињем ЈКП Богатић, које је укидањем Дирекције за ГЗПИ, добило у надлежност све комуналне делатности које Закон познаје, поред оних које је већ обављао, дакле и одржавање привремених и дивљих депонија, одражвање гробаља на читавој територије Општине, зоохигијену, одржавање јавне расвете, да је набавком новог ауто-смећара, проширено прикупљање комуналног отпада на скоро пола територије Општине и да ЈКП са 41 запосленим, једноставно није у могућности да на адекватан начин и у пуном капацитету изврши све пред њих постављене задатке. На састанку у Министарству државне управе и локалне самоуправе, одржаном 23.августа, државног секретара г. Касаловића и помоћника министра г. Могића, делегација наше Општине, детаљно је упознала са свим овим проблемима, објаснила да нама буквално, обављање послова у појединим службама зависи од радника који се ангажују на одређено време, преко уговора о ППП, јавних радова или волонтера. Добили смо обећање да ћемо заједничким снагама покушати да у наредном периоду превазиђемо ове проблеме и да младе,високообразоване, људе, које смо обучили кроз стручну праксу и побројане видове ангажовања, преведемо у радни однос, са одређеног на неодређено време.

На крају желим да грађанима пожелим све најбоље поводом нашег празника, 10. септембра Дана општине Богатић.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *