ODRŽANA 14.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOGATIĆ

24. jula 2017.

Danas 24.07.2017.godine održana je 14. sednica Opštinskog veća Opštine Bogatić. Pred članovima Opštinskog veća našlo je se 15 tačaka dnevnog reda.

Među značajnijim tačkama dnevnog reda članovi Opštinskog veća razmatrali su i utvrdili predlog Zaključka o davanju saglasnosti na šestomesečni konsolidovani izveštaj i utvrdili predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Bogatić za 2017.godinu sa projekacijama za 2018.godini i 2019.godinu. Takođe, članovi Opštinskog veća razmatrali su i utvrdili predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JKP.“Bogatić“ sa finansijskim izveštajem za 2016.godinu, na osnovu Odluke o usklađivanju osnivačkog akta JKP.“Bogatić“ sa Zakonom o javnim preduzećima i utvrdili predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Narativni izveštaj o radu Centra za socijalni rad „Bogatić“ Bogatić za 2016.godinu.

Članovi Opštinskog veća razmatrali su i utvrdili predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP.“Bogatić“ Bogatić, koja za 2016.godinu iz ostvarene neto dobiti JKP. „Bogatić“ iznosi 1.490.454,57 dinara. Između ostalog, članovi Opštinskog veća usvojili su predlog Odluke o izmeni Odluke o zaduživanju opštine Bogatić za 2016.godinu kojom se menja namena kreditinih sredstava i usmerava za finansiranje projekta potisnog cevovoda od crpne stanice Bogatić do recipijenta reke Save. Takođe, članovi Opštinskog veća utvrdili su i predlog Odluke o zaduživanju Opštine Bogatić u 2017.godini radi finansiranja kapitalnih investiconih rashoda, odnosno za finansiranje kapitalnog projekta „Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na sistemu daljinskog grejanja objekata javne namene u Bogatiću“. Članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Odluke o radno pravnom statusu predsednika i zamenika predsednika Skupštine Opštine Bogatić, predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pravu na jednokratnu novčanu pomoć, s obzirom da je SO Bogatić u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti donela Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite opštine Bogatić kojom je predviđeno da o zahtevima za ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći odlučjuje Centar za socijalni rad opštine Bogatić. Između ostalog, članovi Opštinskog veća utvrdili su i predlog Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Opštine Bogatić, predlog rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza za 2017.godinu, predlog Rešenja o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Bogatić. Shodno Zakonu o planiranju i izgradnji članovi Opštinskog veća usvojili su dopunu Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Bogatić za 2017.godinu.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *