OДРЖАНА 14.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

24. јула 2017.

Данас 24.07.2017.године одржана је 14. седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло је се 15 тачака дневног реда.

Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Закључка о давању сагласности на шестомесечни консолидовани извештај и утврдили предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Богатић за 2017.годину са пројекацијама за 2018.години и 2019.годину. Такође, чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈКП.“Богатић“ са финансијским извештајем за 2016.годину, на основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП.“Богатић“ са Законом о јавним предузећима и утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Наративни извештај о раду Центра за социјални рад „Богатић“ Богатић за 2016.годину.

Чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП.“Богатић“ Богатић, која за 2016.годину из остварене нето добити ЈКП. „Богатић“ износи 1.490.454,57 динара. Између осталог, чланови Општинског већа усвојили су предлог Одлуке о измени Одлуке о задуживању општине Богатић за 2016.годину којом се мења намена кредитиних средстава и усмерава за финансирање пројекта потисног цевовода од црпне станице Богатић до реципијента реке Саве. Такође, чланови Општинског већа утврдили су и предлог Одлуке о задуживању Општине Богатић у 2017.години ради финансирања капиталних инвестицоних расхода, односно за финансирање капиталног пројекта „Израда пројектне документације и извођење радова на систему даљинског грејања објеката јавне намене у Богатићу“. Чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о радно правном статусу председника и заменика председника Скупштине Општине Богатић, предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о праву на једнократну новчану помоћ, с обзиром да је СО Богатић у складу са Законом о социјалној заштити донела Одлуку о правима и услугама социјалне заштите општине Богатић којом је предвиђено да о захтевима за остваривање права на једнократне новчане помоћи одлучјује Центар за социјални рад општине Богатић. Између осталог, чланови Општинског већа утврдили су и предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Богатић, предлог решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза за 2017.годину, предлог Решења о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Богатић. Сходно Закону о планирању и изградњи чланови Општинског већа усвојили су допуну Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Богатић за 2017.годину.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *