OДРЖАНА 13.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

7. јуна 2017.

Дана 06.06.2017.године одржана је 13. седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 22 тачке дневног реда. Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Богатић за 2016.годину којом се утврђују укупни приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета Општине у 2016.години. Чланови Општинског већа су на основу Закона о привредним друштвима и Одлуке о покретању ликвидације ЈП. ” Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић” утврдили предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог извештаја Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић. Између осталог, чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације “Радна зона Дубље” у Дубљу који представља основ за утврђивање јавних површина и дефинисање инфраструктурних система у обухвату плана. Планска решења треба да обезбеде услове за трансформацију својине на замљишту што подразумева утврђивање основних услова за заштиту јавног интереса у оквиру самог насеља Дубље и дефинисање услова за изградњу на земљишту које ће бити понуђено потенцијалним инвеститорима. Чланови Општиског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о ауто-такси превозу путника којом се уређује организација, начин и ближи услови за обављање ауто-такси превоза путника на територији општине Богатић, предлог Одлуке о општем кућном реду и стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Богатић којом се утврђују општа правила кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама, предлог Одлуке о општинским некатегорисаним путевима на територији општине Богатић којом се уређује управљање, заштита, одржавање, финансирање, изградња реконструкција, техничко регулисање саобраћаја, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Богатић. Чланови Општинског већа донели су закључак о прихватању иницијативе за оснивање Регионалне туристичке организације “Подриње”. Чланови Општинског већа разматрали су и дали сагласност на извештај о раду Општинске управе Општине Богатић за 2016.годину, извештај о раду акредитоване Регионалне развојне агенције Подриње, Подгорина и Рађевина доо Лозница, извештај Школе за основно образовање одраслих “Обреновац” и сагласност на меморандум о сарадњи Општине Богатић и C:R:E:A.M EU PPP ALLIANCE у областима од јавног интереса кроз јавно-приватно партнерство. На седници Општинског већа између осталог донето је и решење о постављењу Општинског правобраниоца општине Богатић, на основу Закона о правобранилаштву.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *