ОДРЖАНА 10.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

23. јануара 2017.

Данас 23.01.2017.године одржана је  10. седница Општинског већа општине Богатић.Чланови Општинског већа општине Богатић разматрили су и утврдили  предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Богатић за 2017.годину, којим су дефинисани циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђени програми и мере који ће се  реализовати како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености.

Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа  разматрали су  и донели Закључак о давању сагласности на  Акциони стратешки план развоја туризма општине Богатић за период 2017-2018.године, у складу са Законом о туризму и Стратегијом развоја туризма Р.Србије који прописују да локалне самоуправе доносе програме развоја туризма. Такође, чланови Општинског већа су сходно  изменама Закона о спорту и у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којим се остварује  општи интерес у области спорта Р.Србије, разматрали и усвојили  Правилник о категоризацији  спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта општине Богатић којим се утврђује категоризација спортских удружења (клубова) која се налазе у такмичарском спорту, а на  основу званичне државне категоризације спорта и Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Богатић  којим се прописују ближи критеријуми и начин одобравања програма, односно пројеката којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Богатић.

Између осталог, чланови Општинског већа донели су Одлуку о проглашењу спортских удружења-клубова од посебног значаја за општину Богатић за 2017.годину, утврдили предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог биланса ЈП. „Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу Општине Богатић- у ликвидацији“, Закључак о давању сагласности на закључење Уговора са ЈКП.“Богатић“ за одржавање прве зоне у Богатићу, одржавање депонија на територији општине Богатић, одржавању гробаља на територији општине Богатић, а на основу Одлуке о  поверавању комуналних делатности ЈКП. „Богатић“. Чланови Општинског већа су  сходно Закону о буџетском систему усвојили финансијске планове за 2017.годину СО Богатић, председника Општине и Општинског већа и Општинског правобранилаштва.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *