OДРЖАНА 6. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

23. децембра 2016.

Дана 21.12.2016.године у Богатићу, одржана је  6. седница Скупштине општине Богатић.Међу значајнијим тачкама дневног реда одборници Скупштине општине Богатић разматрали су и усвојили Одлуку о трећој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Богатић за 2016.годину са пројекцијама за 2017. и 2018.годину. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине општине Богатић износе око 642 илиона динара, док је буџетски дефицит око 50 милиона динара. Суштинска промена ове измене и допуне одлуке о буџету је гашење Дирекције за грађевинско земљиште и путеве општине Богатић и Дирекције за пољопривреду и село општине Богатић, односно усмеравање средстава из ових дирекција.

Одборници Скупштине општине Богатић усвојили су предлог Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине Општине Богатић којом се уређује наканда, обвезници плаћања накнаде, висина, рокови и начин плаћања накнаде, олакшице за одређене категорије обвезника плаћања и коришћење средстава прикупљених од накнаде, а у циљу обезбеђивања материјалних услова за остваривање Законом утврђених права и дужности Општине у области заштите животне средине. У односу на претходну одлуку о утврђивању накнаде за заштиту животне средине, износи накнада по новим стопама су дупло мањи.

Такође, одборници су усвојили и Одлуку о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, којом се уређује поступак, услови и начин отуђена, односно давања у закуп грађевинског земљишта на којем је уписано право јавне својине у корист општине Богатић, цена односно закупнина грађевинског земљишта, као и друга питања од значаја за отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта.

Скупштина општине Богатић констатовала је престанак мандата  одобрника Милану Дамњановићу из Богатића.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *