Opština Bogatić potpisala sporazum o otvaranju novih jedinica za pomoć nezaposlenima

7. decembra 2015.

Sporazum o otvaranju klubova za pomoć nezaposlenima
Opština Bogatić je jedna od 85 lokalnih samouprava koja je sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, 07.12.2015.godine u Beogradu potpisala sporazum o otvaranju klubova za traženje posla, samouslužnih radnih stanica i centara za informisanje i profesionalno savetovanje, koji će biti uspostavljeni uz podršku EU. Otvaranje novih jedinica za nezaposlene finansira se iz EU projekta “Pomoć teže zapošljivim grupama”, koji je zvanično predstavljen na događaju. Projekat, koji sa 6,5 miliona evra finansira Evropska unija, a sufinansira Nacionalna služba za zapošljavanje sa 3,6 miliona evra, fokusiran je na nezaposlene bez ili sa niskim kvalifikacijama, dugoročno nezaposlene, stanovnike ruralnih oblasti i Rome. Predstavljanju projekta i potpisivanju sporazuma između LS i NSZ prisustvovao je Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin i predstavnik delegacije EU Štefen Hudolin. Ministar Aleksandar Vulin je ovom prilikom istakao da uključivanje lokalnih samouprava u ovaj projekat pokazuje da LS prepoznaju problem nezaposlenosti i žele da ga reše. Sporazum ispred opštine Bogatić potpisao je predsednik opštine Bogatić, Nenad Beserovac.
Opština Bogatić je sa NSZ potpisala sporazum o otvaranju kluba za traženje posla u Bogatiću i samouslužne radne stanice u Uzveću. Ovaj Sporazum obavezuju Nacionalnu službu da obezbedi opremu i obučeno osoblje za rad klubova, CIPS-ova i samouslužnih radnih stanica, u periodu od 12 meseci, a nas kao lokalnu samoupravu da obezbedimo adekvatan prostor i nakon isteka 12 meseci preuzmemo na sebe održivost jedinica za pomoć nezaposlenima. Na ovaj način biće proširena mreža za pomoć nezaposlenima u aktivnom traženju posla, profesionalnom informisanju, profesionalnoj orijentaciji i karijernom savetovanju, istakao je Nenad Beserovac, predsednik Opštine.

made-in-germany-rs-nsz

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *