ОДРЖАНА 36.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

23. маја 2019.

Данас 23.05.2019.године одржана је 36.седница Општинског већа општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 20 тачака дневног реда.
Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа у складу са Законом о буџетском систему разматрали су и утврдили предлог Одлуке о завршном рачуну Општине Богатић за 2018.годину и донели закључак о усвајању консолидованог тромесечног извештаја о остварењу буџета Општине Богатић за период 01.01.2019.-31.03.2019.године. Чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду Општинске управе општине Богатић за 2018.годину. У наставку седнице чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о Општинској управи општине Богатић којом се уређује организација, делокруг рада, унутрашња организација, начин рада, руковођење и друга питања од значаја за остваривање функције Општинске управе, као и предлог Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Богатић сходно Закону о јавној својини и Уредби о евиденцији непокретности у јавној својини. На основу Закона о комуналним делатностима дата је сагласност на II измену Ценовника комуналних производа и услуга ЈКП „БОгатић“ Богатић. Овом изменом све цене комуналних услуга и производа (вода, одношење смећа, одношење отпадних вода…) су задржане на истом нивоу, али је извршена допуна ценовника са новим услугама које су настале као потреба формирања цена за рад нове опреме (трактор са тарупом). Чланови Општинског већа дали су сагласност на закључење Уговора о пружању услуга одлагања комуналног отпада између Општине Богатић, ЈКП „Богатић“ Богатић и ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац. Предмет овог Уговора је одлагање комунланог отпада на регионалној депонији „Јарак“ у Сремској Митровици за кориснике са територије општине Богатић. Између осталог, чланови Општинског већа донели су Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Богатић за 2019.годину у складу са Законом о планирању и изградњи. На данашњој седници чланови Општинског већа усвојили су оставку начелника Општинске управе општине Богатић Наташе Лукић Пурић. За в.д. начленика Општинске управе општине Богатић постављен је Бранко Даниловић, дипл. правник из Клења.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *