ОДРЖАНА 21.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

23. марта 2018.

Данас, 23.03.2018.године одржана је 21.седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло  се 25 тачака дневног реда. Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа  разматрали су и утврдили предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Богатић за 2018.годину, којим се даје  преглед пољопривредног земљишта по катастарским општинама, класама, културама и корисницима у државној својини. Овом приликом усвојен је и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Богатић за 2018.годину. У  складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју општина Богатић је  за 2018.годину утврдила следеће мере: кредитну подршку  која се реализује суфинансирањем камата за пољопривредне кредите  у износу од 100 %,  инвестирање у физичку имовину пољопривредних газдинстава, подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју и  регреси  за репродуктивни материјал.

Чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације државног пута I Б реда Шабац-Лозница у општини Богатић. Предлогом Плана пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018.годину предвиђена је израда Плана детаљне регулације и Идејног пројекта са Студијом оправданости  изградње брзе саобраћајнице I Б реда Шабац-Лозница. Обухват плана детаљне регулације у оквиру територије општине Богатић се налази у КО Дубље, оквирне површине око 3 ха.

Чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о усвајању Стратешког плана Дома здравља Богатић за период 2018-2023.године  у складу са Законом о здравственој заштити и Законом о здравственом осигурању  којим је дифинисана визија  и мисија Дома здравља у наредних пет година са основним циљем да се оствари највиши могући ниво очувања здравља грађана. Између осталог,чланови Општинског већа донели су закључак о  давању сагласности на Прву измену програма пословања ЈКП „Богатић“ Богатић за 2018.годину и  закључак о давању сагласности на Правилник о раду ЈКП „Богатић“. У складу  са Законом о туризму усвојен је Правилник о поступку категоризације угоститељских објеката за смештај, врсте кућа, апартмана, соба и сеоско  туристичких домаћинстава на територији општине Богатић. На основу Закона о становању и одржавању зграда утврђена је  минимална накнда за текуће инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним  и стамбено-пословним зградама на територији општине Богатић. Принудна управа  подразумева постављење професионалног управника у стамбеним зградама од стране локалне самоуправе у случају да станари зграде у законском року нису изабрали своје органе управљања. Чланови Општинског већа  утврдили су и предлог Закључка о давању сагласности на  годишњи извештај о раду и финансијски извештај за 2017.годину и Правилник о раду  Културно-образовног центра „Богатић“, наративни извештај о раду Центра за социјални рад „Богатић“. На основу Закона о буџетском систему  утврђен је предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна општине Богатић за 2017.годину и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радним телима Скупштине општине Богатић…

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *