ODRŽANA 19.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOGATIĆ

22. decembra 2017.

Danas, 22.12.2017.godine u Bogatiću održana je 19. sednica Opštinskog veća Opštine Bogatić.Pred članovima Opštinskog veća našla se 31 tačka dnevnog reda.
Članovi Opštinskog veća Opštine Bogatić razmatrali su i utvrdili predlog Odluke o budžetu Opštine Bogatić za 2018.godinu sa projekcijama za 2019. i 2020.godinu, shodno Zakonu o budžetskom sistemu.
Među značajnijim tačkama dnevnog reda članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Odluke o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u deli planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite u 2018.godini, kojom se utvrđuju prioritetne usluge socijalne zaštite opštine Bogatić koje će se finansirati iz sredstava namenskog transfera i izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave u 2018.godini. Usvojena je Strategija upravljanja rizikom opštine Bogatić koja obuhvata postupak identifikovanja, procenu i kontrolu rizika sa ciljem da se obezbedi razumna uverenost da će biti dostignuti ciljevi organizacije/korisnika javnih sredstava. Članovi Opštinskog veća usvojili su  Program korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine za 2018.godinu opštine Bogatić  kojim se utvrđuje namena i način korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine, planiranih u budžetu opštine Bogatić za 2018.godinu, Program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji opštine Bogatić kojim je utvrđena namena i način korišćenja sredstava ostvarenih od naplate naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta. Shodno  Zakonu o socijalnoj zaštiti i Odluci o pravima i uslugama socijalne zaštite opštine Bogatić usvojen je Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge lični pratilac deteta kojim su utvrđeni uslovi obezbeđivanja i pružanja usluge lični pratilac deteta i Odluka o utvrđivanju učešća Opštine Bogatić u pružanju usluga lični pratilac kojom je utvrđeno učešće lokalne samouprave u ceni usluge socijalne zaštite ličnog pratioca deteta. Opština Bogatić će u potpunosti obezbediti novčana sredstva za finansiranje usluge lični pratilac deteta.
Između ostalog članovi Opštinskog veća utvrdili su predlog Kadrovskog plana radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Opštine Bogatić i usvojili  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Opštine Bogatić . Članovi Opštinskog veća doneli su Odluku o pokretanju inicijative za  izradu nacrta Lokalnog akcionog antikorupcijskog plana za opštinu Bogatić i formirali radno telo za izradu navedenog  Plana.  Na današnjoj sednici usvojeni su  i pravilnici o načinu finansiranja aktivnosti  udruženja građana iz oblasti društvenog i humanitarnog rada, udruženja iz oblasti kulture,  verskih zajednica, kao i udruženja preduzetnika.
Članovi Opštinskog veća su utvrdili predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP.“Bogatić“ Bogatić za 2018.godinu i poseban program poslovanja JKP.“Bogatić“ za 2018.godinu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *