ODRŽANA 15.SEDNICA SO BOGATIĆ

4. decembra 2017.

Danas 04.12.2017.godine održana je 15.sednica Skupštine opštine Bogatić. Pred odbornicima SO Bogatić našlo  se 19 tačaka dnevnog reda.

Među značajnijim tačkama dnevnog reda odbornici Skupštine opštine Bogatić shodno  Zakonu o budžetskom sistemu dali su saglasnost na devetomesečni konsolidovani Izveštaj o izvršenju budžeta za Opštinu Bogatić za period 01.01.2017.-30.09.2017.godinu i usvojili  Odluku o drugoj izmeni  i dopuni Odluke o budžetu Opštine Bogatić za 2017.godinu sa projekcijama za 2018.godini i 2019.godinu.

Usvojen je i predlog Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Bogatić, kao i predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Memorijalni centar za očuvanje kulturno-istorijskih vrednosti i održivi razvoj Cera“ d.o.o. Šabac kojom se menja naziv privrednog društva u „Spomen kompleks za očuvanje kulturno-istorijskih vrednosti i održivi razvoj Cera“ d.o.o. Šabac.

Između ostalog, odbornici SO Bogatić usvojili su predlog Odluke  o izmeni Odluke o zaduživanju Opštine Bogatić za 2016.godinu kojom se menja namena kreditnih sredstava i  preostali deo usmerava za finansiranje projekta „Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na sistemu daljinskog grejanja objekata javne namene u Bogatiću.

Na dnevnom redu našao se i zaključak o usvajanju Operativnog plana zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica, kao i Odluka o petoj izmeni i dopuni Statuta opštine Bogatić u delu koji se odnosi na utvrđivanje broja radnih tela, izbor, prava i dužnosti predsednika i članova radnih tela Skupštine opštine Bogatić. Odbornici SO Bogatić dali su saglasnost da Odluku Nadzornog odbora JKP „Bogatić“  Bogatić o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP „Bogatić“ za period od 01.01.2017.-30.09.2017.godine. Usvojen je i predlog Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti, za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu.

U nastavku sednice odbornici SO Bogatić razrešili su i imenovali članove školskih odbora.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *